EĞİTİM

1994-1999 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1989-1993 Validebağ Sağlık Meslek Lisesi

DENEYİM

2000-2001 : Avukatlık stajını Ankara Barosu’na bağlı olarak sigorta konusunda uzman-bilirkişi Av. Ş. Hakan UĞURLU gözetiminde yaptım.Staj bitirme tezimi Zorunlu ve İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortaları konusunda hazırladım.

2001-2002 : Av. Ş. Hakan UĞURLU ile birlikte Commercial Union Sigorta A.Ş. , İsviçre Sigorta A.Ş. , Kapital Sigorta A.Ş.,  Emek Sigorta A.Ş.’nin  avukatlığını yürüttüm.

2002-2011 : 2002 yılından beri kendi büromda serbest avukatlık yapmaktayım ve bu tarihten itibaren bireysel hukuki sorunların çözümü ile birlikte  yoğunlukla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nın avukatlığını yürüttüm. Sigorta Hukuku, Bankacılık Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra İflas Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Sağlık Hukuku konularında bilgi birikimine sahibim.

2002 yılından sonra birkaç yıl boyunca Ankara Barosu CMK gönüllü avukatlık sistemi içerisinde görev aldım.

2005 yılında Ankara Barosu Kadın Danışma Merkezi’nde kadın haklarının gelişmesi için çalışmalarda bulundum, Yeni Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ve kadınları ilgilendiren maddeler üzerinde araştırmaların yapılması ve Meclis’e öneri olarak sunulması konularında aktif olarak çalışma yürüttüm ve Merkez’de mağdur kadınlara yönelik danışmalık hizmeti verdim.

2006 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Bilirkişiler Listesinde yer aldım ve  banka kredileri, bilişim suçları ve sağlık hukuku alanında bilirkişilik yaptım.

2007 senesi beri aralıklarla Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu, Kadın Hakları Komisyonu ve İş Hukuku Kurulu’nda görev alarak  mevzuatın geliştirilmesi ve konu ile ilgili meslek içi eğitim çalışmaları hazırlanması hususlarında gönüllü çalışma yürüttüm. Baro adına düzenlenen Sağlık Hukuku Kurultay’larında düzenleme komitesinde çalışmalar yürüttüm.  Halen Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu’nda çalışmalarım devam etmektedir.

2011 yılı başında Uzlaştırmacı Avukat Eğitim Seminerine katıldım ve bu tarihten itibaren uzlaştırmacı avukat olarak görev almaktayım.

2013 yılında Adli Bilimciler Derneği’nin düzenlediği 1. Sağlık Hukuku Kongresi’nde hasta mahremiyeti konusunda konuşmacı olarak,  2014 yılında ise Sağlık Bakanlığı Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’nın düzenlediği V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi’nde konuşmacı olarak, Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurultaylarında ve panellerinde çeşitli kereler konuşmacı olarak, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi’nce düzenlenen Uluslararası Katılımlı (Vaka Tartışmalı) Ulusal Tıp Kongresi’nde konuşmacı olarak tebliğ sundum. Çalışmalarımın bir kısmı kurultay ve kongre kitaplarında yayınlanmış olup bir kısmı çeşitli internet sitelerinde yayınlanmıştır. Bazı televizyon kanallarının hukuk programlarına konuşmacı olarak katılarak sosyal çalışmalar yürüttüm.

2013 yılında Hacettepe Üniversitesi’nin vermiş olduğu arabuluculuk eğitimlerine katılıp sınavda başarılı oldum ve Türkiye’nin ilk kayıtlı arabulucularından oldum. Bu tarihten beri arabulucu olarak çalışmalarımı sürdürmekteyim.

2015 senesinde yedi arabulucu bir araya gelerek  Ankara Arabulucular Derneği’ni açıp arabuluculuğun gelişmesi, tanıtılması ve başvuruların arttırılması için meslektaşlara ve hukuk fakültesi öğrencilerine çeşitli panel, konferans, eğitim çalışması organize ettik. Halen çalışmalarım devam etmektedir.

2016 yılında Ankara’nın ilk arabuluculuk merkezi olan Başkent Arabuluculuk Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’ni ortaklarımla beraber kurdum ve merkezimizde arabuluculuğun  avukat meslektaşlara ve hukuk fakültesi öğrencilerine tanıtımı ile ilgili çeşitli seminer ve uygulama eğitimleri verdim. Yine televizyon kanallarında arabuluculuğun tanıtımı için çeşitli programlar yaptım.  Bazı sivil toplum kuruluşlarının organize ettiği organizasyonlarda kurum çalışanlarına arabuluculuk eğitimi verdim.

2017 yılında Ankara Barosu Avukatlık ve Staj Akademisi’nde Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları Daire üyesi olarak atandım ve halen ilgili dairede çalışmalarım devam etmektedir.

2017 Kasım ayı içerisinde Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın düzenlediği Aile Arabuluculuğu Eğitici Eğitimi’ni aldım. Halen Aile Arabuluculuğu Rehber Kitap hazırlık çalışmalarında görev almaktayım.

2017 yılı içerisinde Hacettepe Üniversitesi ve  Başkent Üniversitesi – Türkiye Barolar Birliği’nin birlikte yürüttüğü Uzlaştırma, Arabuluculuk Temel Eğitimi ve İş Hukukunda Uzman Arabuluculuk, Komisyon Üyeleri Eğitimi alanında yaklaşık 470 saat Türkiye’nin değişik illerinde eğitimci olarak görev aldım ve halen eğitimlere devam etmekteyim.

SAHİP OLDUĞU SERTİFİKA, BELGE VE ALDIĞI EĞİTİMLER :

1- Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Ankara Barosunca düzenlenen Mülteciler, Sığınma Talebinde Bulunan Çocukların Statüsü ve Mültecilere Yönelik Cinsel Taciz ilgili seminerler

2-  Avrupa Birliği, İnsan Hakları ve Hukuk konulu  konferans ve seminerler

3-  Ankara Üniversitesi Bankacılık  ve Ticaret Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği Banka Kredi Sözleşmeleri, Çek Hukuku, Faiz Oranları ile ilgili konferans ve seminerler.

4- Adli Yardım Eğitim Semineri

5-  Mobbingle Mücadele Sempozyumu

6- Bilişim Hukuku Sertifika Programı

7- Uzlaştırmacı Avukat Sertifika Programı

8-  CMUK Eğitim Semineri

9- Ankara Barosu Sağlık Hukuku Sertifika Programı

10- Ankara Barosu İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Sertifika Programı

11- Adli Bilimciler Derneği I. Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi Katılım belgesi

12- Sağlık Bakanlığı V. Uluslararası  Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Katılım ve Teşekkür Belgesi

13- Geliştirilmiş Bilirkişilik Sistemi Eşleştirme Projesi çerçevesinde düzenlenen Tıbbi Hatalardan Kaynaklanan Davalarda Bilirkişilik Uygulamaları Eğitimi Sertifika Programı

14- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi’nce düzenlenen Uluslararası Katılımlı (Vaka Tartışmalı) Ulusal Tıp Kongresi katılım belgesi

15- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi’nce düzenlenen Uluslararası Katılımlı (Vaka Tartışmalı) Ulusal Tıp Kongresi’nde düzenlenen Tıbbi Malpraktis ve Tazminat Kursu Katılım  ve Teşekkür Belgesi

16- İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi’nce düzenlenen Uluslararası Katılımlı (Vaka Tartışmalı) Ulusal Tıp Kongresi’nde düzenlenen  Sağlık Turizmi Hukuku Kursu katılım belgesi

17- Türkiye Barolar Birliği ve TURKMSIC tarafından düzenlenen Hukuk ve Sağlık Sempozyumu katılım belgesi

18- Türkiye Barolar Birliği, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Frıedrıch-Alexander Unıversıtat tarafından düzenlenen Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası Kongresi Katılım Belgesi

19- UIA (Uluslararası Avukatlar Birliği) MEDİATION AND ADR: HOWTO CHANGE THE LAWYER’S MİNDEST,  Arabuluculuk Ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Sertifika Programı

20- Hacettepe Üniversitesi Arabuluculuk Eğitimi katlım belgesi.

21- Aile Arabuluculuğu Eğitici Eğitimi

SUNUM VE MAKALELER

1- Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü;  Adli Tıp Derneği Marmaris 1. Ulusal Sağlık Hukuku Kongre Kitabı

2- Hastanın Mahremiyet Hakkı ; Sağlık Bakanlığı Kalite Ve Akredizasyon Daire Başkanlığı V. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi Konuşma Metinleri Kitabı

3- Tütün Kontrolünde Hukuk Meslek Örgütlerinin Rolü;  Sürekli  Tıp Eğitimi Dergisi  (STED) ’31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü’ Nedeniyle Özel Sayı

4- Aydınlatılmış Onam ve Rıza Formları;   Ankara Barosu Başkanlığı 6. Sağlık Hukuku Kurultayı  kitabı

5- Aile Hekimliğinde Adli ve Otopsi Nöbeti;  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Birimi’nce düzenlenen Uluslararası Katılımlı (Vaka Tartışmalı) Ulusal Tıp Kongre Kitabı

6- Aile Sağlığı Merkezlerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri başlıklı tebliğ,  Ankara Barosu’nun düzenlemiş olduğu Aile Hekimliği Hukuku Paneli

7- Yargı Kararları Işığında Kadın Hastalıkları ve Doğum Uygulamaları İle İlgili Tıbbi Uygulama Hataları başlıklı tebliğ ;  Ankara Barosu’nun düzenlediği Çalıştay.

8- Sağlık Turizminde Arabuluculuk başlıklı bildiri. ( Dokuz Eylül Üniversitesi’nin düzenlediği II. Anlaşmazlık Yönetimi, Arabuluculuk ve Toplumsal Uzlaşı Kongresi’nde sunuldu.)

SOSYAL GÖREVLER

Ankara Barosu Sağlık Hukuku Kurulu Başkan Yardımcılığı
Ankara Barosu Fotografcılık Kulubü Başkan Yardımcılığı
Ankara Arabulucular Derneği kurucu üyeliği

Verdiği Eğitimler

(3 Yorum)

Arabulucuk Asistanlığı Eğitimi

  • 40 Saat
  • Uzaktan, Online ve Yüz yüze Dersler

Topkapı Üniversitesi Onaylı ve Sertifikalı.Formu Doldurun, Sizi Arayalım