Instructor
Prof. Dr. Deniz Umut Erhan
KOBİ Danışmanlığı Eğitmeni

Lisans:  İşletme, Gazi Üniversitesi, 1995

Y.Lisans: Muhasebe, Anadolu Üniversitesi, 1999

Doktora: Muhasebe, Anadolu Üniversitesi, 2003

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı Tez Danışmanı:

“Yönetsel Karar Almada Muhasebe Bilgilerinin Önemi ve İşlevi Tusaş Motor Sanayi A.Ş. Uygulama” Danışman: Prof. Dr. Özgül Cemalcılar

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı Danışmanı:

“Entellektüel Sermayenin Ölçülmesi Değerlemesi Muhasebeleştirilmesi: Bir Teknoloji Şirketi Uygulaması” Danışman: Prof. Dr. Nurten Erdoğan

 

Görevler:

-Araştırma Görevlisi, Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, 1996 - 2001

-Öğretim Görevlisi, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, 2001 -2009

-Yrd. Doç.Dr, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, 2009 - 2014

-Doçent, Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi, 2014 - 

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Mensupları Yardımlaşma Vakfı’nın Mali Analizi ve Emekli İkramiyesi (Toptan Ödeme) 

ve/veya  İkinci Emekliliğin Aktüeryal Açıdan İncelenmesi (2003)

 

İdari Görevler:

- Başkent Üniversitesi, Ticari Bilimler Fakültesi Muhasebe ve Finansal Yönetim Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2012 – devam ediyor.

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

- Muhasebe İlkeleri

- Muhasebe Hukuku

- Banka Muhasebesi

- Yönetim Muhasebesi

- Finansal Tablolar Analizi 

 

Hizmet İçi Eğitimler

- Bağımsız Denetçilik Eğitimleri

- Finansal Tablolar Analizi

- Muhasebe Standartları Eğitimi BDDK TMSK KGK

- Devlet Muhasebesi Sayıştay

- Finansal Muhasebe Rekabet Kurumu

- Banka Muhasebesi VakıfbankFormu Doldurun, Sizi Arayalım