• Ana Sayfa
 • **YENİ**KALİTE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

**YENİ**KALİTE MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ

Topkapı Üniversitesi Onaylı ve Sertifikalı.

 • 110 Saat

Eğitim İçeriği

Kalite Yönetimi, sistemi bir bütün olarak kabul eden ve bu bütünün içindeki her birimin müşteri odaklı ortak bir fonksiyon olarak gören bir anlayıştır. Kalite Yönetimi bir kurumun amaçlarına ulaşmasını sağlamak için kurulan ve uygulanan planlı bir sistemdir.

Temeli “Müşteri Memnuniyetine” dayanır ve bu amaçta işletmenin hiyerarşik sıralamasında en alttan üst birime kadar olan tüm süreci planlayıp iyileştirmeyi ve geliştirmeyi sağlar. Kalite mühendisliği eğitiminin amacında;

 • Daha fazla verimlilik
 • Müşteri ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması
 • Kapsamlı risk Yönetimi
 • Artan müşteri memnuniyeti
 • Daha sağlıklı kurum içi iletişim
 • Kar ve zarar planlamasının doğru yapılması
 • Açık pazarda tercih edilen olma
 • Zaman ve kaynak verimini doğru kullanmak bulunmaktadır.

▧Standartlar ile ilgili bilgi alarak, lise, ön lisans ve lisans eğitimlerini desteklemek isteyenler

▧İşletme yönetiminde uluslararası kalite standartları doğrultusunda  stratejik planlama yapmak ve çalışmalarını yönlendirmek isteyen sahipleri

▧Kalite yönetim sistemi sorumlusu olarak çalışmak isteyenler,

▧Kalite yönetim sistemleri danışmanlığı yapmak isteyenler,

▧Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar

▧Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen kuruluş içi kalite tetkikleri ve tedarikçi tetkikleri için iç denetçi yetkisini almak isteyenler

 

 1. KALİTEYE GİRİŞ
 2. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ NEDİR?
 3. KALİTE ÇEMBERLER
 4. PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLER
 5. İŞLETME ÇAPINDA PERFORMANS ÖLÇÜM MODELLERİ
 6. SÜREÇ YÖNETİMİ

6.1 SÜREÇ EL KİTABI

6.2 KAPLUMBAĞA ŞEMASI

6.3 ZİYARET PLANLAMA VE UYGULAMA İŞ AKIŞI

6.4 DOKÜMANTASYON

6.5 İÇECEKLER & BARDA SUNULAN YİYECEKLER AKIM ŞEMASI PLANI

6.6 Dokümanların ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü

6.7 Tedarikçi Değerlendirme Talimatı

6.8 Doküman ve Kayıt Gözden Geçirme Formu

 1. ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
 2. ISO NEDİR?
 3. YÖNETİM SİSTEMLERİNİN YAPISI
 4. ORGANİZASYONUN / KURULUŞUN BAĞLAMI
 5. LİDERLİK
 6. PLANLAMA
 7. DESTEK
 8. OPERASYON
 9. PERFORMANS DEĞERLENDİRME
 10. İYİLEŞTİRME

Ekler: EK 1- İlgili Taraf İhtiyaç ve Beklentileri Takip ve İletişim Tablosu

EK 2- Satın alma Prosesi EK 3- GRT.001 Genel Müdür Görev Tanımı

EK 4-SWOT Analizi Tablosu

EK 5-LST.010 Yasal Periyodik Bakım ve Ölçüm Cihazları Listesi

EK 6- Onaylı Tedarikçi Listesi

EK 7- PLN.001 Yıllık İç Tetkik Planı

EK 8- PRS.004 Düzeltici Faaliyetler Prosedürü

 1. ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

Ekler: EK 1: Örnek-Fr.30 Çevre Boyutları Ve Etkileri Değerlendirme Formu

EK 2: Örnek-Pr.018 Atık Yönetimi Prosedürü

EK 3: Örnek-Frm.037 Atık Kayıt Formu

EK 4: Örnek-Pr.11 Çevre Acil Durum Planlaması Prosedürü

 1. ISO 45001: 2018 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
 2. STANDART GEREĞİ DÖKÜMANTE EDİLMESİ ZORUNLU MADDELER
 3. ISO 10002:2018 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ
 4. 1- ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ VE UYGULAMA
 5. BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ (BGYS)
 6. BİLGİ GÜVENLİĞİ KAVRAMLARI VE ISO27001 STANDARDI
 7. - ISO/IEC 27002:2013 > Standardın Yapısı

Ekler: Ek 1: ISO 27001 Bilgi Güvenliği Risk Yönetim Prosedürü

Ek 2: ISO 27001 Artık Risk Onay Listesi

Ek 3: ISO 27001 Bilgi Güvenliği İhlal Prosedürü

Ek 4: ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yedekleme Talimatı

 1. ISO 19011: 2018 İÇ TETKİK YÖNETİM SİSTEMLERİ
 2. DENETİM TÜRLERİ
 3. DENETİM AŞAMALARI

Başkent Üniversitesi onaylı ve sertifikalı bir eğitimdir. Eğitim sonunda hak kazanılan sertifikalara E-devlet üzerinden ulaşılmaktadır. Sertifikamız aynı zamanda Uluslararası standartlarda geçerliliğe sahiptir.

 • Kalite Yönetim Sistemi’nin temel tanımlarını ve ilkelerini kavrayacak,
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin şartlarını doğru anlayarak ve yorumlayacak,
 • Kalite Yönetim Sistemi’nin nasıl kurulabileceğini, uygulanabileceğini ve nasıl sürdürülüp geliştirileceğini örneklerle irdeleyecek,
 • Görev aldıkları işletmelerde Kalite Yönetim Sistem(ler)i’ni kuracak, güncelleyecek, uygulayacak ve/veya geliştirecek bilgi seviyesine ulaşabileceklerdir.

Eğitmenlerimiz

Yorumlar

Video Images



Formu Doldurun, Sizi Arayalım